Het Gesprek
Het Gesprek
KOMM
KOMM
Ernem tot me Dood!
Ernem tot me Dood!
Het Gesprek

Een man en een vrouw zitten tegenover elkaar. Ze praten. Ze proberen van elkaar te winnen, bezien hun mogelijkheden. Als zij nou eens haar stem verheft? Als hij nou eens gaat huilen? Als hij nou eens gaat huilen en zij dat niet toestaat?

Het Gesprek is een voorstelling op het snijvlak tussen theater, filosofie en het literaire. Een voorstelling waarin de grote maatschappelijke vraagstukken van macht en machtsmisbruik worden samengebald in de meest persoonlijke vorm denkbaar: het gesprek tussen twee personen. In deze intieme arena staan twee van de belangrijkste filosofen van de 20ste eeuw tegenover elkaar: Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. Na een leven lang strijd, en analyse van die strijd, is immers ieder woord geladen, en draait al het intellect nog maar om een ding: kan ik er het gesprek mee winnen?

Het tweegesprek is boven alles een manier om deze tijd te begrijpen. Hoe verhouden we ons nog tot elkaar in een tijd waarin we elkaar steeds vaker machtsmisbruik verwijten, terwijl steeds minder mensen snappen wat dat betekent. Wij willen macht weghalen van het zwaarbeladen maatschappelijke debat en laten zien dat het niet weg te denken is uit onze verhouding tot de ander. We laten zien dat in iedere relatie, in ieder gesprek, macht wordt uitgeoefend.

De voorstelling gaat hand in hand met een door ons ontwikkeld verdiepingsprogramma dat wij Deep Dives noemen. Gedurende deze Deep Dives duiken we samen met de toeschouwer dieper in de werelden waar de voorstelling aan raakt. Een Deep Dive is een manier voor de toeschouwer om langer met de inhoud op te trekken. Wij hebben een aantal Deep Dives ontwikkeld waarmee we specifieke groepen uitnodigen om verder te denken wanneer de voorstelling ophoudt en meer te zien wanneer de voorstelling begint.


Komende voorstellingen van Het Gesprek:
27 oktober 2018    13:40    Brainwash Festival
13 november 2018   20:00  Perdu Amsterdam (première)
17 november 2018   20:30  Perdu Amsterdam
18 november 2018   20:00  Perdu Amsterdam
17 en 18 januari 2019 20:00  VOX-pop Amsterdam
1 en 2 februari 2019  20:00  Perdu Amsterdam

Duur: 60 minuten

Pers:
Recensie Theaterkrant

Scenefoto’s:

Credits:
Concept en regie: Luc de Groen
Spel: Emma Pelckmans en Nick Livramento Silva
Dramaturgie: Iris Spanbroek
Scenografie: Lotte Vergeer
Productie en marketing: Ayla Heier
Productie en zakelijk: Melanie Schram
Artistieke coaching: Czeslaw de Wijs

Met bijzondere dank aan:
Universiteitstheater Amsterdam
Perdu

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door:
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.

Het Gesprek: Deep Dives

In combinatie met de voorstelling Het Gesprek bieden wij een verdiepingsprogramma oftewel een Deep Dive aan. In dit op maat gemaakte programma gaan toeschouwers samen met de makers dieper in op de inhoud van het boek, en de thema’s die daarin naar voren komen.

De voorstelling is direct geïnspireerd op materiaal van Sartre en De Beauvoir, zoals het boek Het Afscheid, en in een Deep Dive hebben toeschouwers de kans om dieper deze stof in te duiken. Dit doen we bijvoorbeeld door de teksten uit te pluizen, de schrijfstijl te analyseren, of de levens, filosofieën en achtergronden van deze twee grootheden te onderzoeken. Door met elkaar en met de makers van de voorstelling in gesprek te gaan, én door daarna de voorstelling te bezoeken, kunnen lezers het boek op nieuwe, frisse en creatieve wijze leren kennen.

Een ‘op maat gemaakt’ programma betekent hier dat wij met de geïnteresseerde groep in gesprek gaan over welk thema en welke werkvorm interessant zouden zijn voor de groep in kwestie. De voorstelling en haar materiaal raken namelijk aan vele werelden (de filosofieën van Sartre en De Beauvoir, het Parijs van de jaren ’60, feminisme, de taal van memoirs en kronieken, het vlammende huwelijk van twee grote schrijvers...) en kan op vele manieren besproken worden.

Het verdiepingspakket behelst zowel het verdiepingsprogramma als de voorstelling, wat betekent dat deelnemers zowel aan het programma als aan een bezoek aan de voorstelling committeren. Deelnemers betalen echter alleen voor het kaartje van de voorstelling; het verdiepingsprogramma zit bij dit pakket inbegrepen!

De duur, de locatie, het moment, en andere praktische zaken worden net als de inhoud van het programma afgestemd met de desbetreffende groep of club.

Naast de op maat gemaakte Deep Dives, organiseren we ook een Deep Dive in samenwerking met Perdu. Deze vindt plaats op 17 november, voor de voorstelling begint.

Voor meer informatie, of om een Deep Dive te boeken, stuur een mail naar deepdives@lucdegroen.nl

Het Gesprek op festivals

Het Gesprek is ook op meerdere filosofische en literaire festivals te zien in een speciale 30 minuten durende versie!

Doordat de voorstelling zich op het snijvlak van het literaire, filosofische en theatrale bevindt, is deze een interessante aanvulling voor verschillende soorten programma’s. De thematiek van macht en machtsmisbruik, teruggebracht tot de intimiteit van het tweegesprek, zorgt ervoor dat de voorstelling zowel grote maatschappelijke vragen behandelt, als op een persoonlijk niveau aanspreekt. Om het publiek zich tot deze verschillende lagen en thematiek van de voorstelling te laten verhouden, zijn op de festivals waar wij spelen ook Deep Dives georganiseerd. Deze zijn aangepast op het betreffende festival, het thema van het programma en de bezoekers.

Het Gesprek kent zo een veelzijdigheid die wij samen met het festivalpubliek steeds opnieuw zullen onderzoeken; in gesprek.

KOMM

Komm is een montagevoorstelling over waanzin, liefde en overgave. Aanleiding is het verhaal van Emma Hauck, die in 1907 in een psychiatrische inrichting tientallen brieven schreef waarin enkel de woorden Herzensschatzi komm duizenden keren stonden opgetekend. Brieven die door de inrichting nooit zijn verstuurd.

In een poëtische, peinzende montagevoorstelling worden liefde, intimiteit en menselijkheid op hoge snelheid tegen de muur die waanzin heet aangesmeten. In de compromisloze overgave waarin alleen nog maar de hartenkreet Herzensschatzi komm kan worden gedacht, gevoeld en geschreven ligt misschien wel de kern van schoonheid en kunst. Met Dovstojewski, Pessoa, Barthes en Artaud in de hand wordt gekeken naar wat de lichtvoetige schoonheid van waanzin uit alle macht naar ons schreeuwt, maar waar wij te zinnelijk voor zijn om te horen.

Voor ons is waanzin onlosmakelijk verbonden met onderdrukking, met het systematisch indelen in het normale en het abnormale. Dit geldt zowel voor hoe in de geschiedenis met waanzin is omgegaan, maar nog steeds is de neiging in onze samenleving sterk aanwezig om steeds dat onderscheid tussen normaal en abnormaal, norm en uitzondering, wij en zij, te maken. Daarnaast zien wij in het verhaal van Emma Hauc k ook spreken voor waanzin als een esthetiek: complete, compromisloze overgave die we bij veel kunstenaars die we bewonderen terugzien.


Duur: 60 minuten

Pers:
Vooraankondiging Folia
Recensie Theaterkrant
Recensie de Pit

Scenefoto’s:

Credits:
Concept en regie: Luc de Groen
Spel: Emma Pelc kmans
Repetitor beeld en taal: Freya van Assem
Kostuumadvies: Emma Riethorst
Techniek, scenografie en fotografie: Sanne Rosbag
Publiciteit: Bran Remie
Productie: Rachid Coldenhoff
Zakelijk: Melanie Schram

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door:
Perdu Amsterdam
voordekunst

Ernem tot me Dood!

Ernem tot me dood! is een loflied aan een plek die je hebt verlaten. In een eclectische, poëtische montagevoorstelling moet Luc klaarstaan voor zijn geboorteplaats Arnhem en haar klaarmaken voor de strijd met Amsterdam, een strijd die ze bij voorbaat lijkt te gaan verliezen.

Duur: 50 minuten

Pers:
Interview FoliaWorld
Fringe review

Scenefoto’s:


Credits:
Spel en concept: Luc de Groen, Ayla Heier
Dramaturgie: Hester van Trommel
Kostuumontwerp: Emma Riethorst
Techniek, scenografie en fotografie: Sanne Rosbag
Publiciteit: Afra van der Markt
Publiciteit herneming: Melanie Schram
Productie: Rachied Coldenhoff
Productie herneming: Melanie Schram
Eindregie: Boris Kip

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door:
Amsterdams Fonds voor de Kunst

Over Luc de Groen

Welkom bij Luc de Groen Producties, een jonge organisatiedie voorstellingen maakt op het snijvlak van het filosofische, het literaire en het theatrale. Wij geloven dat de verdichting en de poëzie van literatuur en filosofie pas echt tot hun recht komen in het theater. Daarom maken we voorstellingen waarin de taal kan klinken en waarin filosofische ideeën de ruimte krijgen om niet alleen via het hoofd, maar ook via het hart binnen te komen.

Luc de Groen heeft een brede praktijk als dramaturg, programmamaker en theatermaker. Zijn makerschap wordt gevormd door zijn brede praktijk waarin hij verschillende vakgebieden en manieren van nadenken over theater met elkaar verbindt.

Doelstellingen van de stichting:
1. De stichting stelt zich het bevorderen en promoten van de hedendaagse theaterkunst, meer in het bijzonder poëtisch en filosofisch montagetheater, ten doel, en wel door middel van het maken van theaterproducties, zowel in het theater als op locatie.
2. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Bestuursleden
Marcel de Groen (voorzitter) – Consultant in de cultuur- en educatiesector, en ondernemerscoach
Marije Koens (penningmeester) – Zakelijk leider Read My World en projectleider Poetry Circle Nowhere
Tobias Kokkelmans (secretaris) – Dramaturg bij o.a. Muziektheaterhuis Transparant en Operadagen Rotterdam

De bestuursleden komen eenmaal per kalenderjaar samen om te vergaderen over de stichting.

Beloningsbeleid
De bestuurders van Luc de Groen Producties krijgen niet betaald voor de taken die zij uitvoeren voor de stichting, wel ontvangen zij een vergoeding voor de onkosten die zij hierbij maken.
Het vaste personeel van de stichting werkt als vrijwilliger wanneer er geen voorstelling wordt geproduceerd
In productieperioden werken zij op projectbasis. Aanvullend personeel wordt op projectbasis betrokken.
Wanneer betrokkenen betaald krijgen voor hun werkzaamheden is dit nooit boven het volgens cao-voorschriften vastgestelde bedrag.

Het laatste jaarverslag van Luc de Groen Producties